1000 unga ledare

Tusen unga ledare är en riksomfattande kampanj som för ledare och ungdomar samman för en dag. Kampanjens mål är att ge 1000 ungdomar möjligheten att följa med hur en arbetsdag för en ledare ser ut. Ledarna som är med i kampanjen visar ungdomarna exempel på ledarskap och färdigheter som behövs i arbetslivet. Dagen finns till för att ge ungdomarna verktyg inför arbetslivet och en inblick i saker som ungdomarna kan fundera på kring egna karriärval.

Tusen unga ledare -kampanjen ordnas av handelskamrarna, Finlands juniorhandelskamrar och YES-nätverket.

Isolta var genast från början ivrig på att delta i kampanjen, och till all lycka rymdes vi med bland de företag som togs med i kampanjen. Vi fick alltså tilskott av 18-åriga Leevi Aroviita från gymnasiet Oulunkylän yhteiskoulu som kom för att bekanta sig med Isoltas verksamhet och hur en vanlig tisdag ser ut för vår VD Mikko Ilomäki.

Leevi ja Mikko

Dagen börjar på Isoltas kontor

Prick kl. 09.00 ringer Isoltas dörrsummer. I dörröppningen står en glad och entusiastisk ung kille som vi hälsar hjärtligt välkommen. Dagen börjar med en palaver mellan Mikko och Leevi, där de går igenom ledarskap i allmänhet, Isoltas verksamhet och hurdant ledarskapet och företagskulturen är på Isolta. Leevi ställde också mycket frågor om företagsamhet och vad det lönar sig att tänka på då man funderar på att starta eget.

På eftermiddagen hade Mikko ett styrelsemöte för ett annat företag, vars styrelseordförande han är. Leevi deltog också på mötet och följde med hur mötesärenden behandlades.

Veckoträff

Såsom varje tisdag, samlas alla på Isolta för en gemensam veckoträff. Vi går igenom aktuella saker och precis som alla andra veckor, har en från teamet ansvar för att dra en presentation för de andra. Teammedlemmen håller en presentation om ett ämne som var och en tycker att är viktigt att lyfta fram, och turen roterar mellan Isoltas teammedlemmar. Deh här veckan fick vi höra ekonomiansvarige Anteros presentation om ett nytt bokföringssystem Procountor, som vi kommer att ta i bruk. En stor del av de teman vi behandlar på veckoträffarna hittas också här i vår blogg.

Isoltan viikkopalaveri

Och sedan VDns vanliga arbete (såklart först efter lunch)

Isoltas arbetskultur bygger på låg hierarki. Isoltan yrityskulttuurissa ei rakennella norsunluutorneja vaan johtamismalli on hyvin matala (mer information om vår kultur och ledarskap på Isolta.

I enlighet med vår kultur och våra tillvägagångssätt deltog Leevi aktivt i olika arbetsuppgifter och tog del av beslutsfattandet. Till arbetsuppgifterna hörde bl.a. att editera en video som kommer till en ny landing page, att editera onboardingprocessen (=meddelanden som skickas till användaren efter registrering i vår tjänst) och att fundera på olika möjligheter inför en kampanj på social media.

Det var super att följa med hur ivrig Leevi var på att lära sig nytt och ett genuint intresse för att lära sig mer om Isoltas verksamhet. Leevis speciella intresse för video och editering skapade redan grund för kommande samarbete, när det blir aktuellt för honom att starta ett eget företag inom intresseområdet (Leevis produktioner hittas på hansYoutube-kanal)

Leevi ja Reino

Vad fick vi alla ut av detta

Isolta fick en rejäl dos nya och fräscha synpunkter och insikt i vad kommande generationer upplever viktigt i kommunikationen, i ett brand och vad de uppskattar hos en arbetsgivare. Facebook är enligt Leevis ord en utdöende marknadsföringskanal - alla unga (även unga företagare) är på iigee, aka. Instagram.

Mikko, hur gick dagen?

Det var fantastiskt att se vilken fiffig ny generation av ledare kommer att föra utvecklingen i Finland framåt. Att jobba tillsammans med Leevi gav stark insikt i ungdomarnas liv och värderingar. Det var inspirerande att se hur ivrigt Leevi förthåller sig till företagsamhet och hur mycket han vill lära sig om att driva ett eget företag. Av kommande ledare kommer att krävas allt mer iver och förmåga att kunna verkställa bra idéer snabbt i nuläget, men samtidigt långsiktigt tänkande.

Leevi, hur gick dagen enligt dig?

Dagen gick riktigt bra! Jag visste inte alls vad jag skulle förvänta mig, men jag var väldigt positivt överraskad på hur bra det var. Jag blev jätte bra bemött och det var roligt att diskutera med alla och lära mig mer om Isoltas verksamhet! Jag lärde mig redan mycket om ledarskap genom de diskussioner jag hade med Mikko, och det var jätte intressant att följa med en ledares vardag. Ett stort tack till hela gänget på Isolta!

Ta i bruk vårt gratis faktureringsprogram

Faktureringsprogrammet Isolta

Hantera din försäljning och kundrelationer med Isoltas faktureringsprogram - gratis. Betala först när din fakturamängd stiger.

Prova genast eller Läs mera