Gratis mall i Excel: Gör din enkla bokföring själv

Du har hittat det du söker. På den här sidan ger vi dig en gratis bokföringsmall i Excel och instruktioner för hur du fyller i den. Bokföringsmallen är gjord tillsammans med professionella bokförare och lämpar sig för enkel bokföring.

Tydlig och enkel Excel-mall

Enkel bokföring för företagare och yrkesutövare

Pålitlig

Kontrollerad och godkänd av professionella bokförare

Automatisk Moms-kalkyl

En färdig kalkyl för mervärdesskatten varje månad

Klara konton för bokföringen

De vanligaste bokföringskontona i enlighet med skattedeklarationsblanketten (kan redigeras)

Resultaträkning

Automatisk resultaträkning baserad på årets bokföring (kan redigeras)

Tydliga rapporter

Visuell rapport på årets inkomster och utgifter (också enligt bokföringskontona)

Fyll i dina inkomster och utgifter månatligen

Du kan själv välja de inkomst/utgiftskonton eller använda våra standardiserade. Moms att betala räknas ut automatiskt för respektive månad. Resultaträkningen har du färdig i slutet av året och kan följa med ditt resultat med hjälp av diagram.

Så här gör du enkel bokföring i Excel

Fyll i alla dina inkomster och utgifter, som ska vara med i bokföringen, i Excel-filen en gång i månaden (eller oftare). Dela in inkomsterna och utgifterna i intäkts- och kostnadsklasser. Om du är momspliktig, meddela skattmasen den moms du ska betala. Momsen du skall betala räknas ut automatiskt i filen. Kontrollera resultaträkningen i slutet av året och gör skattedeklarationen på basen av den. Det är inte krångligare än så. I allafall i teorin. Om det visar sig vara jobbigare än så, rekommenderar vi dig att ta hjälp av en profesionell bokförare eller en tjänst som erbjuder dig hjälp med bokföringen.

Gör detta varje månad:

 1. Öppna fliken för den månad du vill göra bokföringen för
 2. Fyll i månadens transaktioner enligt datum (A-kolumn) och ange en beskrivning på transkationen (B-kolumn) T.ex.:"Försäljningsfaktura 1495 - Isolta Ab"
 3. Välj om transaktionen är en inkomst eller utgift (C-kolumn).
 4. Välj transaktionens konto från droppmenyn i Konto-kolumnen (E-kolumn). De olika kontona finns listade under inställningar och konton- mellanbladet. De går att redigera eller lägga till konton, men observera att du beaktar förändringarna i resultaträkningen!
 5. Välj det konto som motsvarar din transaktionstyp.
 6. Vilj från F-kolumnens droppmeny om du lägger till summan med eller utan moms
 7. Fyll sedan i transaktionens summa antingen då med eller utan moms, beroende på ditt val
 8. Kolla att transaktionens momssats är enligt den momssats du angett i G-kolumnen
 9. Om du ÄR MOMSPLIKTIG och således har avdragbara kostnader - se till att momssatsen för utgiften är i enlighet med det som står på t.ex. kvittot/fakturan, och formeln räknar den rätta summan för den moms du kan dra av.
 10. Om du INTE är momspliktig - Fyll alltid i hela transaktionens (kvitto, faktura el.dyl) summa incl. moms och byt ut standardmomsen på kontokartan under Inställningar och konton mellanbladet till 0%.

Resultaträkning och årsrapport

 1. Resultaträkningen hittar du på ett separat mellanblad
 2. Resultaträkningen är upplagd enligt skattemyndigheternas instruktioner och almänn bokföringsmodell för yrkesutövare. Du kan ta bort och lägga till rader vid behov, men observera att du i såfall också måste lägga till en intäkts/utgiftsklass för denna rad i Inställningar och konton -mellanbladet med rätt formel.
 3. Du har själv ansvar för att resultaträkningen är rätt. Kom alltså ihåg att kontrollera att alla transaktioner du för bok över är beaktade i resultaträkningen.
 4. På Rapporter-mellanbladet hittar du en visuell översikt över dina inkomster och utgifter.

VISSA DELAR AV DOKUMENTET ÄR LÅST: För att undvika att bokföringsunderlaget går sönder, är en del fält låsta, dvs. de går inte direkt att redigera. Du kan trots allt ta bort låsskyddet med "Skydda arbetsboken" (fin. Suojaa työkirja, eng. Protect worksheet) -funktionen som du hittar under Excels mellanblad/flik "Granska" (fin. Tarkista, eng. Review). Observera att MOMS%-kolumnens fält fylls i automatiskt enligt den standardmoms som anges för det konto du väljer. Om du behöver ändra på momsprocenten för en viss transaktion kan du öppna låset för att redigera detta fält. Om du märker att standardmomsen inte stämmer överens med den som gäller just dig, lönar det sig att byta standarmomsen på Inställningar och konton -mellanbladet

ANSVARSBEGRÄNSNING: Vi har gjort bokföringsunderlaget, dvs. Excel -dokumentmallen, noggrannt och omsorgsfullt för att hjälpa de företagare som själva vill ansvara för sin bokföring. Isolta Oy ansvarar trots allt inte för att underlaget är fullt funktionsdugligt och felfritt för alla företagare, versioner av Excel, eller operativsystem. Isolta Oy ansvarar således heller inte för att din bokföring är rätt. Användningen av bokföringsunderlaget sker alltså på användarens eget ansvar. Kontrollera alltid innan officiella anmälningar till myndigheterna, t.ex. vid skattedeklaration, att alla summor och kalkyler i bokföringsunderlaget är korrekt och att du bokfört allting rätt. Om du har problem med formlerna eller i underlagets funktioner kan du korrigera dem själv eller vara i kontakt med oss så kan vi vid mån av möjlighet korrigera felen i underlaget tillsammans med dig. Observera att endel termer kan vara på finska i underlaget, eftersom underlagets orginalspråk är finska och vissa formler inte går att översätta.

Varför erbjuder vi ett gratis faktureringsprogram

Vi vill att varje företagare ska ha möjlighet att använda ett verktyg som är avsett för fakturering. Du kan använda gratisversionen av Isolta avgiftsfritt med små fakturamängder. När din kund- och fakturamängd ökar, kan du utvidga till de avgiftsbelagda versionerna. Detta gör att vi kan erbjuda ett gratis program som uppfyller de grundläggande behoven för fakturering.

Vi har jobbat med företagare i över 15 år. Att driva eget är vår hjärtesak. Vår uppgift är att fråga, lyssna och hjälpa - att utveckla tjänsten enligt dina önskemål.

Skicka din första faktura på några minuter

Skapa ett konto i Isolta gratis! Kreditkortsuppgifter behövs inte och du binder dig inte till något.
Prova först eller börja fakturera direkt. Se hur enkelt det är att skicka iväg din första faktura.

Prova gratis
Du binder dig inte. Inget kreditkort behövs.