VD:ns hälsningar

Hej!

Jag kommer strax att berätta lite om framtidsutsikterna för vårt produktsortiment, men innan det delar jag med mig några tankar om hur det har varit att vara företagare under det pågående året.

I år gjorde vi ett stort, stort beslut och lämnade ifrån oss majoriteten av Isoltas ägo till Accountor, och blev således del av en större familj.

Beslutet var stort - men vad lämnade vi ifrån oss och vad fick vi i utbyte?

Mikko Ilomäki

Företagarens frihet och ansvar

För mig har det alltid varit viktigt att inte göra byteshandel med det allra viktigaste. För mig betyder det att jag kan leva enligt mina egna värderingar. För de flesta företagare jag lärt känna under årens lopp, är motivationsfaktorn till att driva ett eget inte pengar, utan det att man har en sorts frihet. Så är det även för mig.

Som företagare betyder frihet det att jag kan utveckla företaget i den riktning jag själv vill. Men frihet hämtar också med sig ansvar. Ibland har jag insett att det som idag ger mig frihet, kan imorgon bli min fotboja. De beslut jag fattade igår, styr mina beslut idag.

För mig är företagandet en livsstil, en rikedom, en bärande kraft. En vanlig arbetsplats kan man relativt enkelt byta ut, vilket inte är fallet när det kommer till det egna företaget.

Genom mina år som företagare har jag börjat se frihet ur ett bredare perspektiv: Frihet är inte enbart det att jag kan fatta självständiga beslut, utan även det att jag kan vara mig själv - tillsammans med andra människor. Jag och mitt företag är beroende av andra och det är jag tacksam för. Att utveckla företaget tillsammans med andra betyder frihet för mig.

Synergi mellan företag och människor

Att vi valde Accountor till vår nya delägare var ett naturligt beslut, som återspeglar våra val och ambitioner vi haft för framtiden redan i många år. Det slutliga beslutet fattades på basen av att vi hittade en synergi i bådas affärsverksamhet. Men viktigast av allt var människorna - vi hittade en gemensam vision, en gemensam dröm om framtiden som lägger grunden till vad vi tillsammans kommer att göra i framtiden.

På 20 år har Accountor vuxit från en liten revisionsbyrå i Finland till Nordens största aktör inom digitala revisions- administrations och programvarutjänster. Accountor Group har idag över 2 000 anställda och 30 000 kunder i sju länder: Finland, Sverige, Danmark, Norge, Nederländerna, Ukraina och Ryssland. Idag sköter Accountor redovisningen åt över 2000 företag i Sverige.

Trots denna stora förändring, är Isolta fortfarande samma gamla, bekanta Isolta. Samma människor och samma tjänster. Den nya situationen, med koncernens nya samarbetsparter ger oss färdigheter att erbjuda helt nya tjänster, vilka jag berättar om till näst.

Vi satte alltså ihop det som vi båda är bäst på på var sitt plan: Accountors framgångsrika utveckling av omfattande revisions- bokförings-, löne- och personaladministrations tjänster och Isoltas djupa och breda förståelse för småföretagens behov för ekonominhateringen.

Framtidens tjänster

Med Accountor samarbetet kan vi erbjuda allt bättre och mer omfattande tjänster för företagare och små företag. Genom att integrera Isoltas tjänster med Accountor koncernens ledande digitala ekonomiadministrationsprogram, kan vi erbjuda helt nya möjligheter för företagare och små företag att bli av med manuellt arbete.

Bokföringstjänst med fast pris

En bokföringstjänst med fast månadspris, där du som företagare kan sköta din försäljning leverantörsfakturor, kvitton och rapportering, medan en professionell bokförare sköter bokföringen för dig. Allt i en och samma tjänst. Till ett pris.

SoloEntreprenörens ekonomihantering

Vi håller också på att utveckla en helt ny produkthelhet, där du som företagare kan sköta försäljningen, leverantörsfakturorna, utgifter och kvitton i ett verktyg som är designat enbart för företagarens behov.

Tjänsten kan sedan användas tillsammans med vilken bokförare, eller revisionsbyrå som helst, som använder Procountor bokföringsprogrammet. Allt material rör sig från det nya verktyget till bokföraren via Procountor, och du kan glömma allt pappersarbete, kvittorumba och leverantörsfakturahögar för gott.

Följ med våra meddelanden, så är du bland de första som vet närmare om vad som komma skall.

Ha en riktigt fin fortsättning på hösten!

Mikko Ilomäki

Översättning av Mona Rosenberg

Ta i bruk vårt gratis faktureringsprogram

Faktureringsprogrammet Isolta

Hantera din försäljning och kundrelationer med Isoltas faktureringsprogram - gratis. Betala först när din fakturamängd stiger.

Prova genast eller Läs mera