Företag:

ISOLTA OY
Kägeluddsvägen 1
02150 Esbo
Finland

Telefon: +358 0207 181 710
E-post: info@isolta.com

Styrelse:

Mikko Soirola
Lauri Luoma

Det finska företags- och organisationsnumret:

1854047-8

VAT-nummer:

FI18540478