Jag fick en e-postfaktura, vad ska jag göra?

Med hjälp av Isoltas e-posttjänst kan våra användare skicka fakturor direkt till mottagarens e-post.

Meddelandet i min e-post

I meddelandet finns fakturans grundläggande uppgifter som t.ex. avsändaren, mottagaren och fakturans innehåll. Fakturans belopp och betalningsuppgifter hittar du i den ursprungliga fakturan som du kan öppna genom att klicka på länken i meddelandet.

Länken öppnar en webbsida via en krypterad förbindelse (HTTPS), där du ser den ursprungliga fakturan och kan ladda ner den i PDF-format samt spara/skriva ut den åt dig själv.

Att öppna den ursprungliga fakturan

Via länken i meddelandet kan du öppna den ursprungliga fakturan. Länken leder till en webbsida via en krypterad förbindelse (HTTPS).

Webbsidan nås endast via länken i meddelandet. Länken är giltig i 90 dagar. Spara eller skriv ut fakturan åt dig själv.

Skickar du själv fakturor?

Skicka dina egna fakturor lika smidigt genom att ta i bruk faktureringsprogrammet Isolta.

Isolta är ett gratis faktureringsprogram som är designad för företagare. Det är också ett effektivt verktyg för försäljningsadministrationen i en enskild firma.