Din produkt och marknadsföring

Att forma din produkt betyder att du klargör för dig själv och dina kunder vad du säljer. Med andra ord att du klart och tydligt kan svara på frågan ”Vad köper mina kunder av mig?”. En tydligt formad produkt förenklar kundens köpprocess, och effektiviserar din egen verksamhet. Hur formar man då en tydlig produkt? Marknadsföring är alla de situationer där dina kunder och potentiella kunder kommer i kontakt med ditt företag. Hur ska du planera marknadsföringen så att ditt företag är attraktivt?

Forma din produkt

Precis som i allt annat lönar det sig att börja från början. Som företagare betyder det att du ska forma din produkt eller tjänst så att du kan svara på frågan “Vad köper mina kunder av mig?”. När du har en klar uppfattning om vad du säljer är det inte bara lättare för din kund att köpa av dig, utan du kan också effektivisera din egen verksamhet och framförallt dina försäljningsmetoder. “Vi skräddarsyr en lösning som passar just dig till ett förmånligt pris” är inte en klar och tydlig produkt eller tjänst. “Vi hjälper våra kunder med allt inom vår branch” är heller inte en klar och tydlig produkt eller tjänst. Däremot är produkten eller tjänsten du säljer klar och tydlig om du har slagit fast:

  1. Ett namn
  2. En beskrivning av innehållet
  3. Ett fast pris

Ju noggrannare du kan spika fast dessa, desto fler kunder kommer att vara redo att köpa din produkt eller tjänst. Det kommer du att märka när dina kunder kontaktar dig. Med andra ord: ju vagare din produkt eller tjänst är, desto bättre försäljare behöver du för att förklara för din kund vilket problem din produkt eller tjänst löser, eller vad han/hon får för sina pengar. Att bygga upp en tydligt definierad produkt eller tjänst är en av företagarens viktigaste uppgifter – men samtidigt en av de svåraste att genomföra. Gör det trots allt inte för svårt för dig. Kom ihåg att det är du som är bossen och fattar beslut om vad ditt företag säljer, så du kan alltid ändra på den vid behov.

Alla har bra idéer. Alla idéer är bra tills de testas i praktiken – bra ideér fungerar alltså nödvändigtvis inte i praktiken. Kom ihåg att testa dina idéer tillräckligt många gånger innan du börjar sälja dem, eftersom det krävs uthållighet och tålamod att omvandla en bra idé till en fungerande lösning. Det är också värt att komma ihåg att en bra produkt eller tjänst inte alltid ens kräver en bra idé. Nyfikenhet, erfarenhet och förmaågan att lyssna på andra tar dig redan långt. Utgå från att skapa en sådan produkt som du själv skulle köpa med dina egna pengar och som du tror att andra också gärna köper och berättar om till andra.

Marknadsföring

När du startar eget är grundantagandet att ingen vet någonting om ditt företag. Marknadsföring är alla de planerade och oplanerade åtgärder som leder till att människor får höra om dig för första gången. Alltså inte enbart betald reklam. Alla dina kommande bemötanden är också marknadsföring. När du är i kontakt med dina kunder – eller potentiella kunder – antingen ökar det på sannolikheten att de köper av dig eller rekommenderar dig till andra – eller minskar på sannolikheten.

Med andra ord: om du lyckas ge ett gott intryck av dig och ditt företag, uppnår du ett gott rykte – och tvärtom. En bra kundupplevelse är alltså ett väldigt billigt och effektivt sätt att marknadsföra ditt företag. Trots att en del av den tid eller de pengar du satsar på marknadsföring inte skulle leda till mätbara resultat eller direkt försäljning, borde all marknadsföring vara till nytta.

I genomsnitt 92% av all marknadsföring leder inte till några resultat alls men det är viktigt att du vet värdet av de resterande 8 procenten. Klargör alltså för dig själv vilka marknadsföringsåtgärder som betalar sig mångfaldigt tillbaka och satsa på dessa. Lär dig således att mäta hur bra din reklam – speciellt betald reklam – fungerar. När du vet hur effektiva dina marknadsföringsinitiativ är, vågar du om och om igen betala för det som fungerar och satsa mer när du ser att marknadsföringsinitiativen bringar in pengar på ditt konto. Din produkt eller tjänst och din målgrupp definierar var och hur det lönar sig för dig att marknadsföra. Var alltid synlig där som dina potentiella kunder söker information om det problem som du erbjuder en lösning till. Enda kriterierna till en fungerande marknadsföring är att det väcker intresse och leder uppmärksamheten till din produkt eller tjänst bland dina potentiella kunder. Bra ideér och uthållighet är alltså guld värda!