En guide för företagarens fakturering och ekonomihantering

Vi vill hjälpa dig och ditt företag. Vår guide ger dig insikt i vad allt i din verksamhet som påverkar din framgång – från marknadsföring och försäljning till fakturering och ekonomihantering. Vi har lärt oss mycket under våra 15 år som företagare och genom att jobba med såväl startande som erfarna företagare. Därför har vi satt ihop denna guide till dig.

I guiden delar vi med oss våra bästa tips, men också tips av andra företagarexperter.

Din produkt och marknadsföring

Att forma din produkt betyder att du klargör för dig själv och dina kunder vad du säljer. Med andra ord att du klart och tydligt kan svara på frågan ”Vad köper mina kunder av mig?”. En tydligt formad produkt förenklar kundens köpprocess, och effektiviserar din egen verksamhet. Hur formar man då en tydlig produkt? Marknadsföring är alla de situationer där dina kunder och potentiella kunder kommer i kontakt med ditt företag. Hur ska du planera marknadsföringen så att ditt företag är attraktivt?

Försäljning

Att hitta kunder kan kännas svårare än vad det egentligen är. Ett effektivt sätt att öka din kundbas är att göra arbete som dina kunder gärna rekommenderar vidare till andra. Men var hitta de första kunderna? Håll ribban låg och börja med bekanta och halvbekanta. Lova till en början lite mer än lite mindre. Sträva efter att bevisa för dina första kunder hur bra du verkligen kan vara – och be om respons. Satsa på det som du gör väl, och rätta till det som behövs.

Kundrelationer

Hur vet du om din kund litar på dig? Enkelt. När kunden köper av dig. Ju viktigare din produkt eller tjänst är för kunden, desto mer tillit behövs för kundens köpbeslut.

Fakturering

En faktura är helt enkelt ett dokument som innehåller ett betalningskrav från dig till din kund – men samtidigt också mycket annat. När du fakturerar måste du beakta kundupplevelsen, skattekraven och ditt eget behov av att få in pengar. En faktura är dessutom en grundpelare för bokföringen. Ett bra faktureringsprogram hjälper dig med allt detta.

Ekonomihantering

För ett företag är pengar som syre för människan. Det är en förutsättning för överlevnad. Därför är det viktigt att du som företagar håller koll på dina intäkter och utgifter – och framförallt följer upp företagets kundfordringar och obetalda fakturor. Motsatsen till dina kundfordringar är de skulder du har för dina egna inköp. Alltså dina leverantörsskulder. Leverantörsskulderna är en viktig del av din kassahantering och därför bör du ha tillgång till dem så att du kan granska situationen med jämna mellanrum.

Bokföring

Som företagare måste du vara på kartan hur det går för ditt företag. Det är bra att välja fem mätbara saker i din verksamhet som indikerar hur det går för dig – som du följer upp dagligen eller i alla fall veckovis. Vid det här laget vet du säkert redan att varje företagare är redovisningsskyldig och således bär ansvaret för att bokföringen sköts i företaget. Om inte, vet du det nu.