Isoltas blogg

E-fakturering - så här fungerar det

E-fakturering blir hela tiden vanligare. Allt fler företag och organisationer tar helt enkelt inte längre emot fakturor i annan än elektronsik form. Isolta har gjort det så smidig som möjligt, men det finns trots allt ett par saker som är bra att veta innan du skickar iväg en e-faktura.

Här har vi samlat ihop de viktigaste, och vanligaste frågorna om e-fakturering i Sverige. Vi rekommenderar alla som ska skicka sin första e-faktura att läsa igenom artikeln.

Förenkla din fakturering med Isolta Betalningsuppföljning

Har du stött på att en kund inte betalar sin faktura? Sätter du mycket tid på att skicka betalningspåminnelser och driva in pengar för obetalda fakturor? Hur uppdaterad är din ekonomiöversikt?

Isolta Betalningsuppföljning är en tjänst som sköter – som namnet säger – uppföljningen av fakturornas betalningar. I tjänsten ingår betalningspåminnelser och indrivning av obetalda fakturor, vilket hjälper dig att få in dina pengar snabbare på kontot. Med hjälp av tjänsten kan du alltså glömma allt det som sker efter att du skickat iväg en faktura. Det enda du själv behöver göra är att skicka dina fakturor och koncentrera dig på det väsentliga i företagandet.

Ekonomihantering

För ett företag är pengar som syre för människan. Det är en förutsättning för överlevnad. Därför är det viktigt att du som företagar håller koll på dina intäkter och utgifter - och framförallt följer upp företagets kundfordringar och obetalda fakturor. Motsatsen till dina kundfordringar är de skulder du har för dina egna inköp. Alltså dina leverantörsskulder. Leverantörsskulderna är en viktig del av din kassahantering och därför bör du ha tillgång till dem så att du kan granska situationen med jämna mellanrum.

Försäljning

Att hitta kunder kan kännas svårare än vad det egentligen är. Ett effektivt sätt att öka din kundbas är att göra arbete som dina kunder gärna rekommenderar vidare till andra. Men var hitta de första kunderna? Håll ribban låg och börja med bekanta och halvbekanta. Lova till en början lite mer än lite mindre. Sträva efter att bevisa för dina första kunder hur bra du verkligen kan vara - och be om respons. Satsa på det som du gör väl, och rätta till det som behövs.

Din produkt och marknadsföring

Att forma din produkt betyder att du klargör för dig själv och dina kunder vad du säljer. Med andra ord att du klart och tydligt kan svara på frågan "Vad köper mina kunder av mig?". En tydligt formad produkt förenklar kundens köpprocess, och effektiviserar din egen verksamhet. Hur formar man då en tydlig produkt? Marknadsföring är alla de situationer där dina kunder och potentiella kunder kommer i kontakt med ditt företag. Hur ska du planera marknadsföringen så att ditt företag är attraktivt?